Mastersan Dry Plus 15 kg

Varenummer: 512062Alt. varenummer: 
Pris:  DKK 119,00
Tilføj til indkøbskurv
Særdeles effektivt udtørrings-/hygiejnemiddel – kan anvendes til alle dyrehold

MasterSan Dry plus indeholder:
Kalciumkarbonat
Diatomè
Jernoxid
Natriumklorid
Chloramine T
Citrus olie

MasterSan Dry plus har via sin unikke sammensætning en lang række fordele ved anvendelse:
  • Støver ikke (kun i det omfang som sikrer en optimal fordeling).
  • Effektiv udtørring af staldbund.
  • Fugtabsorberende samt har bl.a. pga. diatomè en øget binding af ammoniak.
  • PH-neutral – skånsomt over for dyr og omgivelser (inventar, gulve m.m.).
  • Reducerer væsentligt (pga. af udtørringen) livsbetingelserne for flue- og loppelarver.
  • Stalde og stier behøver ikke være tomme for dyr.
  • Reducerer trædepudeproblemer hos kyllinger.
  • Har pga. af udtørring, Diatomè og Chloramin T effekt over for bakterier og svampe.
Generel Anvendelse:
50 – 100 g (1 nævefuld) pr. m² 2 gange/uge. I tilfælde af sygdomsudbrud/diarré eller specielt
fugtige forhold vil det være nødvendigt med daglig anvendelse.
Kvæg
Sengestald: Generel anvendelse - strø i den bagerste ½-del.

Dybstrøelse:1 – 2 gang/uge eller efter behov.
Kælvningsboks:  Rengør kælvningsboks efter hver kælvning. Fordel MasterSan Dry plus over hele gulvarealet – herefter frisk strøelse – til sidst ny fordeling af MasterSan Dry plus.

Bindestalde: Generel anvendelse - bagerste del af lejet.

Kalve: Generel anvendelse - for at opnår den bedste effekt mod fluer, bør det sikres, at hele kanten rundt i kalveboksen rammes.

Grise
Faresti: Før faring: 50-100g/m² fordelt i hele stien.
Efter faring: Som før faring men 3 dage i træk - herefter generel anvendelse ind til fravænning. Det er vigtig at have fokus på områderne bag soen, omkring krybben, i smågrisehuler samt øvrige fugtige områder.

Fravænningsstien: 50-100g/m² 3 dage i træk - herefter generel anvendelse.

Slagtesvinestien: Generel anvendelse

Øvrige: 50-100g/ m² i hele stien/gulvarealet. I udleveringsrum/modtagestald både før og efter udlevering/modtagelse. I tomme stalde kan med fordel anvendes pulverblæser.

Gange: Generel anvendelse – tyndt lag ofte tilstrækkeligt.